>Welcome >In The Word >Weekly Reading Plan for Old Testament

Weekly Reading Plan for Old Testament

 

JAN 13 - 27 Genesis 

JAN 28 - FEB 10 Exodus
FEB 11 - 17 Leviticus
FEB 18 - 24 Numbers

FEB 25 - MAR 2 Deuteronomy
MAR 3 - MAR 9 Joshua
MAR 10 - 16 Judges / Ruth
MAR 17 - 23 I SamuelII Samuel
MAR 24 - 30  I KingsII Kings
MAR 31 - APR 6 I ChroniclesII Chronicles
APR 7 - 13  Ezra / Nehemiah / Esther

APR 14 - 20  Job
APR 21 - 27 Psalms
APR 28 - MAY 4 Proverbs
MAY 5 - 11 Ecclesiastes / Song of Solomon
MAY 12 - 18 Isaiah
MAY 19 - 25  Jeremiah / Lamentations
MAY 26 - JUN 1  Ezekiel
JUN 2 - 8  Daniel / Hosea / Joel
JUN 9 - 15  Amos / Obadiah / Jonah
JUN 16 - 22  Micah / Nahum / Habakkuk / Zephaniah
JUN 23 - 29  Haggai / Zechariah / Malachi

 

 

back to ITW main page